Fossekallen har mange munner å mette i Stillafossen.