Gjelder å sette fast sparken før vinterstorman kommer. Hamningberg.