Litt spesielle farger, tatt fra Alta-brua en senhøstkveld.