NJCH Ildfoten's Figo

F¿dt: 2002 av vŒr egen Lia som vi hadde parret med Skaididalens Gorbi.

 

Premieringer Jaktpr¿ver:

1 UK. 3 pr. Arctic Cup 2004. 2x2AK 2x3AK 2x1AK 1x6VK NM kval.vinter.1x3 VK finale B¿rselv h¿st 2005 1x1VK NNM kval.1x1VK. 2x2VK.1x2 VK m/res.cacit.1x2VK NM-vinter kval. 1x2VK Nm vinter semi. NM vinter finalist 2008 og 2009 

 

Premiering utstilling: 1AUK 2x1AK

 

Figo er testet fri for CL.

Karakteristikk: Vi har ikke hatt en unghund tidligere med sŒ ekstreme s¿kskvaliteter.
Figo er helt rolig i fugl. Han rapporterte allerede ved 2 Œrs alder.

 

Figo har tre kull med tre forskjellige tisper. Ett med Vuomas Irja, ett med Silja og ett med Rocos Alena. Et fellestrekk med valpene er at de er eksteri¿rt pene,sosiale hunder med god jaktlyst. Sju av valpene er premiert med tilsammen 8X1 UK og 5x2UK . VŒr egen Willemo som har 2X1UK er ogsŒ etter Figo

Brage,s¿nn av  Figo ble nummer 11 pŒ viltfinnerindeksen av samtlige engelsksettere som har deltatt i UK og AK i 2006.

Figo ble syk om vinteren I 2014 og er nΠpΠde evige jaktmarker.